Facebook In english
2019201820172016201520142013 

Wäsby Golfs hantering av personuppgifter

2018-06-20Från fredag den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) med dataskyddsförordningen. Den nya EU-lagen kallas populärt GDPR (General Data Protection Regulation) och kommer att gälla från samma dag i hela EU-området.

Wäsby Golfklubb värnar din personliga integritet. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner att Wäsby Golfklubb använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Har du frågor om GDPR kan du alltid kontakta oss genom att skicka ett mail till kansli@wasbygolf.se

1. Golf-ID. När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, GIT bestämmelserna och beslut som fattas av golforganisationen. GIT bestämmelserna styr all behandling av personuppgifter i GIT. Genom GIT-bestämmelserna regleras också att golfklubben/golfbolagen är personuppgiftsansvariga för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. SGF är i de fallen personuppgiftsbiträde till golfklubbarna/golfbolagen. I en del andra fall som exempelvis förbundstävlingar och tidningen Svensk Golf är SGF personuppgiftsansvarig. SGF, GDF, golfklubbarna, golfbolagen, golfspelarna och ett antal andra organisationer och bolag (tex klubbarnas egna driftsbolag) är juridiskt bundna av GIT-bestämmelserna. Eftersom ansvarsfrågorna regleras där behöver vi inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbund och klubb. På motsvarande sätt behöver inte golfklubb/golfbolag teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke.
2. Uppförandekod. RF:s Uppförandekod som styr Idrottsrörelsen LÄS HÄR
3. E-mail. E-mailhantering faller utanför GIT-bestämmelsen och RF:s Uppförandekod. Wäsby Golfklubb kommer att spara e-post högst 24 månader om det behövs, annars raderar vi informationen direkt.
4. Medlemslista. Wäsby Golfklubb lämnar inte ut medlemmars personuppgifter med undantag för medlemslistor till tränare och ledare om det behövs i specifika fall.
5. Kommunikationskanaler. Wäsby Golfklubb använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka ut information. Man har alltid rätt att kontakta oss och radera sina personuppgifter från våra listor.
6. Bild. Publicering av namn och bild på hemsida eller sociala medier kan vara integritetskänsligt för många människor. Det gäller särskilt för barn.Innan vi publicerar bilder på barn ska vi säkerställa att det inte finns något hinder för publicering, dvs. fråga innan vi tar någon bild. Det finns varken ett generellt tillstånd eller förbud i GDPR och Idrottens uppförandekod mot att publicera vimmelbilder, spelbilder från banan eller bilder på pristagare. Tvärtom är det viktigt med bilder och texter om medlemmarna för att skapa en inkluderande anda och klubbkänsla. Wäsby Golfklubb behöver få ett godkännande innan bilder publiceras. Vänligen kontakta oss om du vill att Wäsby Golfklubb ska radera dig från sådana publiceringar.
7. Publicering av start- och resultatlistor. Wäsby Golf kommer endast publicera start- och resultatlistor publicerade under GIT-tävling, dvs manuella startlistor och resultatlistor kommer inte att finnas, förutom vid tävlingens genomförande för att kunna dela ut scorekort och ta betalt för greenfee samt tävlingsavgift.

All information om GDPR och golfen här