Facebook In english
2019201820172016201520142013 

Vårmötets innehåll

2018-03-05

Vårmötet måndagen den 26 mars inleds klockan 19:00 med kompletterande information från styrelsen om klubbchefsbytet.

När den punkten är avhandlad börjar själva årsmötet med den här föredragningslistan.

Efter årsmötet ges information om aktiviteter på klubben inför säsongsstarten.