Facebook In english
2019201820172016201520142013 

Skodabanan förkortas i längd i en vecka

2018-04-27Sent denna vecka har det blivit uppenbart för banarbetarna att det inte gått att slutföra arbetena för att iordningställa en gångväg fram till provisoriska tees på Skoadabanans gamla hål fyra.

Därför blir vi nödsakade att ha det hålet stängt, tills vi fått möjlighet att färdigställa vägen.

Då måste också föregående hål vara avstängt, dvs gamla hål fem. Således blir slingan förkortad med två hål i en vecka.

Vi beklagar detta och hoppas att Moder Natur skärper till sig lite, och bjuder på sol och värme framöver.