Facebook In english
2019201820172016201520142013 

ÄNDRING I KLUBBLEDNINGEN!

2018-01-25Anders Carne har efterträtt Jennifer Allmark i rollen som klubbchef/VD på Wäsby Golf.
Anders kan nås på mobilnummer 070 899 38 62 och mail anders.carne@wasbygolf.se.